اثر ادراک مشتریان بر رفتار مصرف‌کننده در رستوران

ترجمه مقاله اثر ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران ها بر احساسات و نیات رفتاری آن‌ها
هدف: این پژوهش به ارزیابی روابط متقابل میان ادراک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران ها، احساسات و نیت های رفتاری شان کمک می کند.
طرح تحقیق/ روش شناسی/ روش تحقیق: داد های این پژوهش در دو رستوران در امریکا گردآوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، پیرو مدل دو مرحله ای اندرسون و گربینگ، از دو روش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است.
یافته های تحقیق: این پژوهش برمبنای مدل محرابیان- راسل، نقش های متفاوتی را برای ادراک مشتریان از انصاف و ارتباط آن با احساسات و نیت های رفتاری نشان می دهد. مشخص شد که ارائه قیمت های معقول و فراهم آوردن خدمات کارامد و به موقع کلید رفع احساسات منفی است. به طور همزمان، یافته ها نشان می دهند که ارائه خدمات ملموس با کیفیت بالا و خدمات ناملموس در ایجاد احساسات مثبت در مشتریان و سرانجام در مشاهده رفتارهای مطلوب از آن ها در آینده نقش حیاتی دارند.

تعداد صفحات: 27 صفحه

قیمت: 7500 تومان

دانلود اصل مقاله

7500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.