رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ

رابطه بین سیستم اطلاعات مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ

سال انتشار:2015

چکیده

نگاهی به ادبیات در موفقیت سیستم اطلاعاتی مدیریت ، شواهد تجربی را فراهم می کند که به محض سرمایه گذاری در سیستم اطلاعاتی و ابزارهای جدید مدیریت (NMTS) نمی تواند نتایج بهتر کسب و کار را تضمین کند.

با اهداف کمک به دانش مربوط به عوامل که موفقیت بکارگیری سیستم اطلاعاتی را توضیح می دهد، این مقاله از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای با یک نمونه از شرکت اسپانیایی بر طبق ارزیابی مفروض توسط مدیران مالی به کیفیت درباره چنین سیستم ها طبقه بندی شده است و آنها داده های خود را برای استراتژی اهداف استفاده می کنند. این رده بندی به سوی جواب 3 سوال کمک می کند :

  • آیا شرکت هایی که ارزیابی بهتری از سیستم اطلاعاتی دارند، عملکردشان پیشرفت می کند؟
  • چگونه کیفیت سیستم اطلاعاتی و استراتژی بر روی نتیجه تاثیر می گذارد؟
  • آیا رابطه مثبتی بین استفاده از ابزار های جدید مدیریت و پیشرفت عملکرد وجود دارد ؟

از طریق آزمون غیر پارامتری کروسکال والیس و  مدل حداقل مربعات جزئی ، نتایج بدست آمده را به همراه داشت که سوال اول را پشتیبانی می کند و تاثیرات مثبت کیفیت سیستم اطلاعاتی و استراتژی در بهبود سودآوری شرکت ها را نشان می دهد. منطق نمادی رگرسیون اثر متقابل بین استفاده از ابزارهای جدید مدیریت و رویکرد استراتژی سیستم اطلاعاتی با تاثیرات مثبت روی بهبود سودآوری را نشان می دهد.

عوامل موثر بر مدیریت کیفیت فراگیر

ترجمه مقاله عوامل موثر مدیریت کیفیت فراگیر

سال نشر: 2015

منبع: ساینس دایرکت – الزویر

کیفیت ترجمه: عالی

ترجمه بخشی از چکیده

هدف این پژوهش،بررسی عوامل موثر بر مدلسازی مدیریت کیفیت جامع،در شهرداری های نواحی مختلف،و ایجاد یک مدل فراخور(مناسب)مدیریت کیفیت جامع برای شهرداری ها،می باشد. در این مقاله،یک روش کیفی،که شامل مصاحبه های عمیق و دقیق با کارشناسان می باشند، مورد استفاده قرار می گیرد.پاسخ دهندگان به این مصاحبه،30 تن از مدیران دفاتر شهرداری های نواحی مختلف هستند؛7فاکتور(عامل) در این سنجش استفاده شده است که شامل موارد زیر می باشند: رهبری و هدایت، آموزش و پرورش، ساختار سازمانی، ارتباطات، انگیزش، ارزیابی و سنجش، کارگروهی

بازاریابی دهان به دهان و چارچوب اجتماعی مصرف کننده

استفاده از یک چارچوب اجتماعی مصرف کننده برای درک عضویت گروه الکترونیکی کلامی در میان دنبال کنندگان نام تجاری در توییتر

ترجمه چکیده
با ارتباطات نام تجاری در زمان واقعی که در توییتر شایع است ، این موضع به عنوان یک تکنولوژی بسیار مهم ظاهر شد که فعالیت های کلامی و الکترونیکی مبتنی بر نام تجاری را تسهیل می بخشد. هدف تحقیق فعلی ، بررسی عواملی است که بین تصمیمات طرفداران نام تجاری تویتر برای شرکت کردن در رفتارهای e WOM، (تبلیغات کلامی الکترونیکی ) در سایت تمایز قائل می شود. به طور خاص ، این پژوهش بیان می کند که ارتباطات همکار ، عوامل مربوط به نام تجاری ، و استفاده از تویتر ، طرفداران نام تجاری را تحریک میکند تا پیام های eWOM ( تبلیغات کلامی الکترونیکی ) را بر روی تویتر به اشتراک بگذارند. نتایج یک نظرسنجی آن لاین نشان می دهد که طرفداران نام تجاری که به عنوان مدل های – نقشی به دیگران خدمت می کنند، آنهایی که نگرشی مثبت در برابر و در ارتباط با نام های تجاری روی سایت تویتر دارند ، آنهایی که زیاد از تویتر استفاده می کنند و بسیاری از برندها را دنبال می کنند ، بیشتر تمایل دارند که نام تجاری را برزبان بیاورند. برحسب برزبان آوردن مجدد لینک های تجاری ، الگوهای مشابه ای یافت شد. این پژوهش با نشان دادن اینکه تویتر یک عامل اجتماعی شده است که eWOM را تسهیل می بخشد و بینش مفیدی را برای بازاریابان رسانه اجتماعی فراهم می کند ، کمک بزرگی به ادبیات تحقیق در این زمینه می کند.

دانلود اصل مقاله

ترجمه مقاله عملکرد، اثربخشی سازمانی و سرمایه اجتماعی

سیستم های کاری با عملکرد بالا و اثربخشی سازمانی: نقش میانجی سرمایه اجتماعی

سال نشر: 2015

تعداد صفحات ترجمه شده فارسی: 45 صفحه

کیفیت: عالی – پاورقی، تصویر + جدول

نوع فایل: ورد

ترجمه چکیده

بیشتر آثار اولیه درباره سیستم های کاری با عملکرد بالا تنها رابطه مستقیم بین مجموعه ای از راهکارهای مدیریت و نتایج عملکردی را بررسی می کنند و به ندرت به بررسی “جعبه سیاه ” بین آنها می پردازند. اگرچه تحقیقات اخیر سعی کردند تا این مکانیسم را بررسی کنند، دیدگاه اصلی بحث درباره نتایج فردی، یا در واقع نتایج فردی تجمیع شده بود. در تکمیل رویکرد فردی پیشین، این اثر مفهومی یک رویکرد سطح گروهی را در پیش می گیرد و بررسی می کند که چگونه سیستم های کاری با عملکرد بالا ممکن است اثربخشی سازمانی را از طریق تغییر سرمایه اجتماعی درون سازمانی یک سازمان تغییر دهند. مفاهیم و آورده ها نیز مورد بحث قرار گرفته اند.

مجموعه مقاله بیس مدیریت تولید – ژانویه ۲۰۱۵

دانلود مجموعه مقاله بیس مدیریت تولید و عملیات – ژانویه 2015

شامل تمامی مقاله‌های مجله مدیریت تولید و عملیات – شماره 33 و 34 – ژانویه 2015

برای سفارش ترجمه مقاله‌ها می‌توانید به سایت پارس‌مدیر واحد ترجمه رجوع کنید

مجموعه مقاله بیس مدیریت بازاریابی – پایان ۲۰۱۵

مجموعه مقاله بیس مدیریت بازاریابی – پایان 2015

پک کامل مجموعه مقاله بیس مدیریت بازاریابی شماره 2 توسط گروه تخصصی پارس مدیر

برای سفارش ترجمه مقاله ها به واحد ترجمه پارس مدیر رجوع کنید.

طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA

ترجمه مقاله طرح یک مدل نوآورانه از ترکیب نگرش BSC و DEA
تحلیل پوششی داده ها، یکی از مهم ترین ابزار مدیریتی ارزیابی بهره وری می باشد. از سویی دیگر کارت امتیازی متوازن نیز یکی از شناخته شده ترین ابزار اجرایی مدیریتی محسوب می شود. مطالعات متعدد خارجی، پیرامون نگرش های خلاقانه صورت گرفته اند تا به اصلاح کارت امتیازی متعادل و روش های تحلیل پوششی داده ها بپردازند. این مطالعات عملکرد های خود را از طریق طراحی مدل های جدیدی در ترکیب با مدل های دیگر پیش بردند. هر چند مطالعات محدودی در راستای آزمودن ترکیب این دو روش و مقایسه ی نتایج به دست آمده انجام گرفته اند. در این مقاله روش کارت امتیازی متوازن BSC با روش تحلیل پوششی داده ها DEA ترکیب گشته و عملکرد جامع و سیستم بهره وری مدیریت برای شرکت های صنعتی و فرآیند های آنان، بررسی گشته است.

تلفیق سرپرستی و ارزیابی یادگیری در یک چارچوب شایستگی

اگرچه آموزش شایستگی محور جایگاه ثابتی در آموزش بهداشت و درمان دارد اما تحقیقات نشان می‌دهند که شایستگی همیشه با واقعیت‌های مراکز درمانی همخوانی ندارد. بنابراین نیاز است که چارچوب‌های شایستگی مبتنی بر شواهد و مدارک که با واقعیات محیط کاری تطابق دارند، طراحی شوند. در این مقاله یک چارچوب مبتنی بر شایستگی معرفی می‌شود که جهت تسهیل یادگیری، ارزیابی و نظارت بر آموزش در مراکز بالینی طراحی شده است. تلفیق، شاخصه اصلی این چارچوب جامع شایستگی است.

دانلود اصل مقاله سرپرستی و ارزیابی یادگیری

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

بکارگیری روش دلفی فازی برای پیش بینی و غربال آیتم‌ها

تکنیک دلفی یکی از روش‌های کسب دانش گروهی است که بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار گرفته است. اساس محاسبات تکنیک دلفی بر دیدگاه خبرگان استوار است. بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در سنجش دیدگاه خبرگان، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رویکردهای دلفی سنتی، اگر چه از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خبرگان برای انجام مقایسات استفاده می‌شود، اما کمی کردن دیدگاه خبرگان به روش سنتی، امکان انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد. استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی  و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است برای غربالگری معیارها می‌توان از تکنیک دلفی فازی در یک راند استفاده کرد. همچنین برای پایان راندهای تکنیک دلفی جهت پیش‌بینی راهکاری روشن ارائه شده است.