مدیریت دانش شخصی

مدیریت دانش شخصی

چکیده

نظریه های کنونی مدیریت دانش، چرخه ی تکوین، ارتقا و پیاده سازی دانش را پیش فرض قرار داده اند که منوط به تغییر دانش ضمنی یا کاربردی به دانش صریح یا استدلالی می باشد. سازمان امروزی، بخاطر اینکه بواسطه روش های مکانی گوناگون، و با افزایش اهمیت کار حرفه‌ای شناخته می شود، در نتیجه آمیزه پیچیده ای از دانش وضع شده می باشد و ریشه در فرایند دارد. تواناسازی سازمان‌ها در جذب، اشتراک و کاربرد دانش وضعی موجود بعنوان بخش اصلی رقابت در نظام اقتصادی دانش تلقی می گردد. این تحقیق بر فعالیت های دانش گوناگون اساتید دانشگاه تمرکز دارد تا میزان تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر فعالیت ها و اینکه چگونه فعالیت ها به ایجاد ارزش و مدیریت دانش کمک می نمایند، مشخص شود. نتایج این بررسی بر وجود گونه ی معینی از رفتارهای دانش اشاره می کنند که مدیریت دانش را تسهیل می نمایند.

عوامل موثر بر قصد خرید اجناس خارجی توسط دانشجویان

عوامل موثر بر قصد خرید اجناس خارجی توسط دانشجویان دانشگاه پاکستان

سال نشر:2011

مقدمه

بازار خرده فروشی در کشورهای پیشرفته جهان در مرحله بلوغ می باشد.رقابت گسترده و رشد آهسته جمعیت ،مارکهای اجناس کشورهای مختلف را تشویق به ورود به بازارهای نوظهور و جذب مصرف کننده های جدید می کند.پیدایش بازارهای در آمد زا مثل چین ، هند و دیگر کشورهای آسیایی با طبقه متوسط بسیار ،این شرکتها و کارخانجات اجناس را در حضور در این بازارهای در آمد زا مطمئن می سازند.رشد اجتماعی و پیدایش مصرف کننده های جوان که در مورد مد و مارک اجناس آگاهی دارند ،مثل چین ، هند،ژاپن ،کره جنوبی،توجه شرکتهای اجناس چند ملیتی رابه خود جلب می کنند.مصرف کننده ها،مارکهای بسیاری را در بازار این کشورها حمایت میکنند.بنابراین این مصرف کننده ها در چگونگی و کیفیت اجناس و برآورده شدن احتیاجاتشان حساستر هستند.

اندازه گیری ریسک در پروژه های ERP

اندازه گیری ریسک در پروژه های ERP

سال نشر:2011
چکیده
انجام مدیریت ریسک پروژه‌های ERP یک کار بلندپروازانه است. پروژه های ERP روش هایی بسیار پیچیده در شرکتهای تجاری هستند و لذا عوامل ریسک آنها نیز جنبه های متعدد تکنولوژیک، مدیریتی، روانشناختی و جامعه شناختی را شامل می شوند. علاوه براین، عوامل مذکور ارتباطات تنگاتنگی با هم داشته و ممکن است اثرات غیر مستقیمی بر پروژه داشته باشند. این ویژگی ها باعث شده که مدیریت ریسک در این موارد در مقایسه با پروژه های سنتی و مرسوم – بخصوص در مرحله ارزیابی- سخت تر، نامطمئن تر و با اهمیت تر شود. هدف از این مقاله معرفی روشی ابداعی برای آنالیز ریسک است تا درکی بهتر، ساختارمندتر و سیستماتیک تر در رابطه با روایط اصلی مابین عوامل ریسک و همچنین بین عوامل ریسک و اثرات خاص مرتبط با پروژه های ERP فراهم آورد. یک مثال موردی واقعی راجع به یک کمپانی چند ملیتی متشکل از متخصصان و شرکت کنندگان مختلف نیز بیان می شود تا نحوه کاربرد مدل پیش نهادی را توضیح دهیم

ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

ارتباطات درون سازمانی و رهبری: رویکرد تعاملی

منبع: ساینس دایرکت – الزویر

سال نشر:2011

چکیده:

از آنجایی که ارتباطات درونی سازمان و رهبری دو عنصر کلیدی دستیابی به اهداف سازمانی هستند، عوامل تعیین کننده کلیدی به شمار می آیند و بر حسب موفقیت و کارایی کنونی سازمان و موقعیت آن در آینده از اهمیت حیاتی برخوردارند. تحقیق حاضر که رابطه میان ارتباطات درون سازمانی و رهبری را از طریق یک رویکرد تعاملی بررسی می نماید، تعامل موجود را از دیدگاه رهبر و ارتباطات درون سازمانی ارزیابی می نماید و درصدد است تا جهت، شکل و میزان تأثیر ارتباطات درون سازمانی و رهبر بر یکدیگر را نشان دهد. به تعبیری، در عین حال که رهبر در رأس سازمان در موقعیت تأثیرگذاری مثبت یا منفی بر سیستم ارتباطی سازمان بواسطه ی تصمیمات اتخاذ شده است، رفتارهای وی نیز به نمایش گذاشته می شود. همچنین، سیستم ارتباطی سازمان در جایگاه تعیین کننده ی ارزیابی های رهبر و رهبری وی در موفقیت و شکست او قرار دارد. بنابراین، تأکید می شود که رهبر به ارتباط درون سازمانی توجه داشته باشد.

شبکه های اطلاعاتی دولتی: نگاشتی از حکمرانی الکترونیکی و مفاهیم مدیریت دولتی

شبکه های اطلاعاتی دولتی- نگاشتی از نمونه های حکمرانی الکترونیکی بواسطه مفاهیم مدیریت دولتی

سال نشر:2011

چکیده
رویارویی با فشار اقتصادی،‌ تنش های اجتماعی، رقابت جهانی و اعتماد عمومی پایین باعث شده که دولت ها دیگر توان پرداختن به اهداف صرفا عمومی پیچیده و مستقل فزاینده یا قدم برداشتن به عقب و تکیه بر بازارها را نداشته باشند. درعوض، آنها بایستی جهت سازمان دادن منابع، دانش، و قابلیت های موجود در طلب اهداف عمومی بواسطه ی شبکه هایی از بازیگران دولتی و غیردولتی فعالیت کنند. الگوی جدید بمنظور مرتبط ساختن بازیگران با این شبکه و برقراری، مدیریت و حفظ روابط بین آنها، بطور فزاینده ای بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تکیه نموده است. ما به این شبکه های مبتنی بر ICT بعنوان شبکه های اطلاعاتی دولتی اشاره کرده ایم. مقاله حاضر، بعنوان مقدمه ای بر بحث کنونی فصل نامه ی اطلاعاتی دولت بر مبنای شبکه های اطلاعاتی دولتی بکار رفته است. این بحث مرکب از 12 نمونه از شبکه های منتخب از مقالات پذیرفته شده در پنجمین همایش بین المللی تئوری و تجربه ی حکمرانی الکترونیکی،‌ ICEGOV2010 که در اکتبر 2010 در پکن، چین برگزار گردید، می باشد. این مقاله چارچوبی مفهومی را نیز برای شبکه های مدیریت دولتی ارائه می دهد و چارچوبی را برای توصیف، تجزیه و تحلیل و مقایسه ی نمونه ها بکار می گیرد، و بدینسان این جلد را با ادبیات مدیریت دولتی مرتبط می سازد.

ترجمه مقاله خلاقیت و مدیریت بحران

القای خلاقیت در مدیریت بحران: یک رهیافت بنیادی امروزی

هیچ سازمانی در برابر بحران ها در امان نیست. از سقوط مالی جهانی، ورشکستگی های بی سابقه و تملک های غیر منصفانه تا ویروس H1N1 و دسترسی بین المللی شیر آلوده ، بحران ها رهبران را به شیوه های غیرعادی به چالش طلبیده اند. اگر تابحال در یک بحران سازمانی درگیر شده اید، بلاواسطه متوجه می شوید که راه حل مستلزم تفکر خلاق است. اگر شما بحران ها را اداره کرده باشید، احتمالا احساس سردرگمی یا گرفتگی دجربه کرده اید.تفکر و عمل خلاق بیشترین تاثیر دارند. برحسب تعریف، شرایط بحرانی چالش هایی غیرمنتظره یا برآورده شده را ایجاد می کنند که می توانند فقط بوسیله ی واکنش های نوآورانه پرداخته شوند. شیوه های بررسی شده و مورد اطمینان زمانی که بحران لطمه می زند، به هدف نمی رسند، که موقعیت های اضطراری عبارتند از نقص های محصول، آلودگی محیطی، خسارت مصرف کننده، تهدیداتی برای تمامیت علامت تجاری یا برخی فجایع دیگر.

ترکیبی از کارکرد کیفیت و فرایند تحلیل شبکه در مدیریت پروژه شهری

ترجمه مقاله ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می‌کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD) و فرایند تحلیلی شبکه (ANP) به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است. این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه 1990، با مساحت 45000متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم .

مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی

ترجمه  مقاله مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودروسازی برزیل: تنگناهایی برای رشد پایدارتر

مقاله کنونی با اتخاذ سیستم تولید کم سود بعنوان مدل مرجع، رویکرد مدیریت زنجیره عرضه و رابطه بین بخش های خصوصی و دولتی را در صنعت خودروسازی برزیل بررسی می نماید. بواسطه یک موردکاوی که در خلال سال های اکتبر 2006 تا اکتبر 2008 در یک خودروسازی خصوصی انجام شده است، دو تنگنا در این بخش صنعتی برزیل شناسایی شده است: (1) تاکید بر هماهنگی بجای یکپارچگی در مدیریت زنجیره عرضه؛ و (2) کانال های ناکافی ارتباطی میان بخش های خصوصی و دولتی، که منتهی به خط مشی های ناکارآمد برای حمایت از خودروسازان با حجم تولید پایین می شود.

ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

ترجمه مقاله ارزیابی کاربرد مدیریت استراتژیک منابع انسانی (SHRM)

مقاله حاضر به‌صورت کاربردی تاثیر نوع مالکیت و قدمت بر تجربه بکارگیری استراتژی مدیریت منابع انسانی (SHMR) که در بهره‌وری سازمانی موثر است، را بررسی می‌کند. در این مقاله فرض شده است که تفاوت معنی داری میان استراتژی مدیریت منابع انسانی بکارگرفته شده در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی نیجریه وجود ندارد. داده های مربوط به 29 دانشگاه دولتی و 15 دانشگاه غیردولتی در نیجریه جمع آوری شده و به منظور بررسی این نکته که آیا نوع مالکیت و قدمت بر روی بکارگیری استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی توسط دانشگاه دولتی و غیردولتی موثر است و آیا تفاوت معنی داری میان سطح استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی بکار گرفته شده از سوی این دو وجود دارد.

مدل مدیریت دانش شرکتی در برنامه ریزی منابع سازمان استراتژیک

ترجمه چکیده
بوجود آوردن سیستم های دانش محور در موسسات جدید به نظر اجتناب ناپذیر می رسد .سیستم های خودگردان بیشتری در تمام جنبه های سازمانی از مدیریت تا تولید امروزه غالب است،از مدیریت بازاریابی تا مدیریت عرضه.زیرا استقلال مورد نیاز می تواند تنها از طریق سیستم های مدیریتی دانش خودکار موثر تضمین شود که شامل روش های ناظر محور است. معقول است که سیستم های اطلاعاتی نظام یافته SERM (مدیریت منبع استراتژیک شرکتی ) همزمان با مدل های مدیریت دانش فعال مانند EKMM (مدیریت مدیریت دانش شرکتی)انطباق بیابند این اثر بسیار می تواند در خلق SERM مثمرثمر باشد که توسط EKMM در یک روش منسجم حمایت می شود SERM در مدیریت برنامه ریزی استراتژیک سطح شرکت تواناست.سیستم ERP و مدیریت تکنولوژی CRM به علاوه ی نظارت عملکرد EKMM از طرف دیگر برای اداره ی دانش شرکتی در روش سیستماتیک طراحی شده است.به منظور اینکه تضمین شود که دانش مناسب در اختیار شخص مناسب در زمان مناسب قرار داده شده است.

12