پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه پرسشنامه درگیری شغلی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: وفاداری، عجین شدن با کار

تعداد سوالات: 20 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه قلدری سازمانی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: قلدری، قربانی، زد و خورد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه فرهنگ کار تیمی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: فرهنگ، کار تیمی – تک بعدی

تعداد سوالات: 16سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از سایت ساینس دایرکت – الزویر و منبع فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه عوامل موثر بر ترک خدمت کارکنان دانشی

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: عوامل ساختاری-شخصی و محیطی

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی

پرسشنامه استاندارد

هدف: این ابزار سنجش برای کمک به ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال طراحی گردیده است.
نحوه تکمیل: این تحقیق پیمایشی را با گذاردن بله یا خیر در جاهای خالی سمت راست هر عبارت کامل کنید

تعداد سوالات: 10 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر از کتاب پرسشنامه‌های فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

پرسشنامه استاندارد

ابعاد: پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس دارای ابعادی است که در پرسشنامه آمده است.

تعداد سوالات: 30 سوال با طیف لیکرت

منبع: معتبر فارسی

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه شناسایی عوامل موثر در کلاهبرداری از بیمه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 27 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: محرک/ انگیزه، فرصت، توجیه عقلی

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن

پرسشنامه رفتار نوآورانه جانسن (توسعه یافته مدل اسکات و بروس)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 9 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: تولید ایده، ارتقاء ایده، تحقق ایده

پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه تعالی سازمانی (مدل EFQM)

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 46 سوال با طیف لیکرت

ابعاد: رهبری، خط مشی و استراتژی، کارکنان، شرکاری تجاری، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه، نتایج کلیدی عملکرد

نسخه دیگر پرسشنامه تعالی سازمانی با سوالات محدودتر

پرسشنامه تعالی سازمانی دمینگ

پرسشنامه تعالی سازمانی جایزه بالدریج

پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه جو سازمانی مشارکتی اسپریتزر

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 18سوال با طیف لیکرت

ابعاد: پشتیبانی سیاسی اجتماعی، محیط کار مشارکتی، دسترسی به منابع، دسترسی به اطلاعات

12345...»