تحلیل خاکستری – ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ

تحلیل رابطه خاکستری – GRA

ترجمه فصل هشتم کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره زنگ و هوانگ

ترجمه تحلیل رابطه خاکستری به همراه مثال حل شده کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره

ترجمه فصل سوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل سوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

ترجمه فصل دوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل دوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

ترجمه فصل اول کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل اول کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

ترجمه و اصل مقاله آموزشی تکنیک دیمتل فازی

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش تکنیک دیمتل فازی

دیمتل فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره جهت شناسایی روابط علی میان معیارها است.

تکنیک دمتل توسط فونتلا و گابوس معرفی شده است. وو نخستین بار روش دیمتل فازی را به سال 2007ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری دیمتل فازی است. آموزش دیمتل کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

ترجمه و اصل مقاله تاپسیس فازی چن

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش تکنیک تاپسیس فازی چن

تکنیک تاپسیس فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه برتر است.

تکنیک تاپسیس توسط هوانگ و یون معرفی شده است. چن روش تاپسیس فازی را به سال 2000ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری تاپسیس فازی است. فصل آموزش تاپسیس فازی کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

ترجمه و اصل مقاله ویکور فازی اپریکویک

اصل مقاله و ترجمه فارسی آموزش ویکور فازی اپریکویک

ویکور فازی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر ماتریس تصمیم برای انتخاب گزینه برتر است.

تکنیک ویکور توسط سرافیم اپریکویک معرفی شده است. اپریکویک روش ویکور فازی را به سال 2011 ارائه کرده است. این مقاله بهترین مرجع برای یادگیری ویکور فازی است. فصل آخر کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی پارس مدیر براساس همین مقاله نوشته شده است.

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

خرید کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نویسنده: آرش حبیبی، صدیقه ایزدیار و اعظم سرافرازی

مبانی زیربنایی کامل منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت به همراه تصمیم گیری چندمعیاره فازی

خرید حضوری:

آدرس تهران: میدان انقلاب خ انقلاب، نبش 12 فروردین، پلاک 1316، فروشگاه کاوش. کتابفروشی کاوش
شماره تلفن: 02166486872

آدرس شیراز: شیراز چهارراه ملاصدرا به سمت رحمت آباد کتاب فروشی مرکزی

خرید از سایت آدینه بوک:

نکته: هنگام خرید از سایت آدینه‌بوک پیام «در حال حاضر در انبار موجود نیست» توجه نکنید. پس از هر خرید کتاب از انبار کتاب پارسمدیر برای شما ارسال خواهد شد.

دانلود فهرست مطالب کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

خرید کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

بکارگیری روش دلفی فازی برای پیش بینی و غربال آیتم‌ها

تکنیک دلفی یکی از روش‌های کسب دانش گروهی است که بیش از نیم قرن مورد استفاده قرار گرفته است. اساس محاسبات تکنیک دلفی بر دیدگاه خبرگان استوار است. بنابراین هرگونه خطا و ناسازگاری در سنجش دیدگاه خبرگان، نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رویکردهای دلفی سنتی، اگر چه از شایستگی‌ها و توانایی‌های ذهنی خبرگان برای انجام مقایسات استفاده می‌شود، اما کمی کردن دیدگاه خبرگان به روش سنتی، امکان انعکاس کامل سبک تفکر انسانی را ندارد. استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی  و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است برای غربالگری معیارها می‌توان از تکنیک دلفی فازی در یک راند استفاده کرد. همچنین برای پایان راندهای تکنیک دلفی جهت پیش‌بینی راهکاری روشن ارائه شده است.