تکنیک SAW

ترجمه فصل چهارم کتاب زنگ و هوانگ

تصمیم گیری چندمعیاره فازی

فصل چهارم: روش وزن دهی افزایشی ساده SAW

روش وزن‌دهی افزایشی ساده یا به اختصار SAW یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه است. چرچمن و اکوف نخستین کسانی بودند که از روش SAW برای مواجهه با یک مساله انتخاب پرتفیو استفاده کردند.

کتاب بانک‌داری الکترونیک

کتاب بانکداری الکترونیک

نویسنده: صدیقه ایزدیار و آرش حبیبی

محورهای کتاب: سیر تحول و تاریخچه بانکداری الکترونیک – انواع بانکداری الکتروینک – اینترنت بانک – همراه بانک – فروشگاه‌های اینترنتی – پذیرش بانکداری الکترونیک – ریسک و اعتماد در بانکداری – ضمیمه کتاب: پرسشنامه‌های بانکداری الکترونیک

این کتاب به کوشش پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تهیه شده است. رویکرد اصلی نگارش این کتاب رویکردی کاربردی بود و کوشش شده است تا بکارگیری بانک‌داری الکترونیک براساس مباحث آکادمیک و دانشگاه تشریح شود.

کتاب راهنمای جامع و کاربردی تهیه طرح کسب و کار

کتاب راهنمای جامع و کاربردی تهیه طرح کسب و کار

نویسنده: فرانک اف فیور

مترجمان: دکتر داور ونوس، مسعود کرمی، مهرداد پرچ

خلاصه نویسی کتاب: نیره مصلحی – پایگاه پارس‌مدیر

تعداد صفحات: 55 صفحه

نوع فایل: PDF – فارسی

تحلیل خاکستری – ترجمه فصل هشتم کتاب زنگ و هوانگ

تحلیل رابطه خاکستری – GRA

ترجمه فصل هشتم کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره زنگ و هوانگ

ترجمه تحلیل رابطه خاکستری به همراه مثال حل شده کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره

ترجمه فصل سوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل سوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

ترجمه فصل دوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل دوم کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

ترجمه فصل اول کتاب منطق فازی بوجادزیف

کتاب منطق فازی برای مدیریت و بازاریابی و مالی

نویسنده: مری بوجادزیف و جرج بوجادزیف

ترجمه فصل اول کتاب منطق فازی بوجادزیف

ترجمه تخصصی شکل ها، جداول و نمودارها و فرمول نویسی کامل در فایل ورد

کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

خرید کتاب تصمیم گیری چندمعیاره فازی

نویسنده: آرش حبیبی، صدیقه ایزدیار و اعظم سرافرازی

مبانی زیربنایی کامل منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت به همراه تصمیم گیری چندمعیاره فازی

خرید حضوری:

آدرس تهران: میدان انقلاب خ انقلاب، نبش 12 فروردین، پلاک 1316، فروشگاه کاوش. کتابفروشی کاوش
شماره تلفن: 02166486872

آدرس شیراز: شیراز چهارراه ملاصدرا به سمت رحمت آباد کتاب فروشی مرکزی

خرید از سایت آدینه بوک:

نکته: هنگام خرید از سایت آدینه‌بوک پیام «در حال حاضر در انبار موجود نیست» توجه نکنید. پس از هر خرید کتاب از انبار کتاب پارسمدیر برای شما ارسال خواهد شد.

دانلود فهرست مطالب کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

خرید کتاب تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل  SWOT-MCDM
گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی
گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)
گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT  و تشکیل ماتریس QSPM – استفاده از تکنیک TOPSIS

تحلیل سوات و چندمعیاره

12