دسته: پرسشنامه فناوری اطلاعات

تاکنون در این دسته 1 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مکلین

مدل دلون و مک لین

دانلود پرسشنامه دلون و مک لین پرسشنامه فناوری اطلاعات دلون و مک لین پرسشنامه استاندارد فناوری اطلاعات دلون و مک لین تعداد گویه ها : ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تمایل استفاده، کیفیت خدمات قیمت: ۳۰۰۰ تومان پرسشنامه استاندارد است و اطلاعات کامل در زمینه مدل مفهومی این […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com