دسته: پرسشنامه رفتار سازمانی

تاکنون در این دسته 2 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

دانلود پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ نویسنده: آنگ و همکاران منبع معتبر فارسی و لاتین سوالات هر بعد مشخص روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط  در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. پرسشنامه هوش فرهنگی دارای چهار عامل است.  

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمان

دانلود پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون نویسنده: دنیسون ابعاد: سازگاری، ماموریت، انطباق‌پذیری، درگیر شدن در کار سوالات هر بعد مشخص روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد پرسشنامه طیف بیکرت فرهنگ سازمانی دنیسون  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com