پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

۱- پرسشنامه استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛ Generic Strategies

از دیدگاه پورتر استراتژی های عمومی سازمان عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا استراتژی‌های ژنریک یا عمومی نام دارند.

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۲- پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر؛ Competitive forces

به جز استراتژهای عمومی پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی که توسط وی مرح شده یکی از مباحث بنیادین و کاربردی مدیریت استراتژیک است.

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۳- پرسشنامه مدل الماس پورتر DIAMOND MODEL

مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را ارائه کرد که در آن مدل الماس‌ در رقابت‌پذیری معرفی شده است.

تعدا سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۴- پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

1000 تومان – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه بازاریابی صادرات

پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات

تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند

منبع: جنیفر آکر

ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند

گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

2500 تومان – خرید

پرسشنامه وب‌کوال

پرسشنامه مقیاس وب کوال

ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت و عملکرد وب سایت

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه طیف لیکرت مقیاس وب کوال

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه سروکوال

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

ابعاد: عوامل ملموس، همدلی، اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان

 

3000 تومان – خرید

 


محصولات مشابه

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش

15000 تومان – خرید

فصل دو و ادبیات پژوهش در زمینه مقیاس سروکوال

10000 تومان – خرید

پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد ریزش مشتریان

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد و گویه ها مشخص

پرسشنامه طی ف لیکرت ریزش مشتریان

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمان (مدل کارول)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی براساس مدل کارول

پرسشنامه طیف لیکرت

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی

شاید به ادبیات پژوهش مسئولیت اجتماعی (فایل ورد در ۵۵ صفحه) علاقه مند باشید

10000 تومان – خرید

 

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com