دسته: پرسشنامه بازاریابی

تاکنون در این دسته 16 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

پرسشنامه مزیت رقابتی

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد  

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر ۱- پرسشنامه استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛ Generic Strategies از دیدگاه پورتر استراتژی های عمومی سازمان عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا استراتژی‌های ژنریک یا عمومی نام دارند. تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه   ۲- پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر؛ Competitive forces […]

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه عملکرد صادرات

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات منبع معتبر دارد روایی و پایایی دارد ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه بازاریابی صادرات

پرسشنامه صادرات

پرسشنامه استاندارد بازاریابی صادرات منبع معتبر دارد روایی و پایایی دارد ابعاد: درک مدیریت از محیط بازار، دانش صادراتی، تعهد صادراتی، استرات‍ژی صادرات، شیوه های ارتقای صادرات تعداد سوالات: ۳۸ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

پرسشنامه شخصیت برند

دانلود پرسشنامه برند

دانلود پرسشنامه شخصیت برند منبع: جنیفر آکر ابعاد: صداقت شخصیت برند، هیجان شخصیت برند ، شایستگی شخصیت برند ، کمال شخصیت برند ، خشونت شخصیت برند گویه‌ها: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد  

پرسشنامه وب‌کوال

وب کوال کیفیت خدمات وب

پرسشنامه مقیاس وب کوال ابعاد: رابطه با مشتریان، اطلاعات وب سایت، امنیت وب سایت و عملکرد وب سایت پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه طیف لیکرت مقیاس وب کوال  

پرسشنامه سروکوال

پرسشنامه کیفیت خدمات

دانلود پرسشنامه مقیاس سروکوال پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد ابعاد: عوامل ملموس، همدلی، اعتماد، پاسخگویی، قابلیت اطمینان     محصولات مشابه پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال فازی به صورت فایل ورد قابل ویرایش پایان نامه تمام متن در زمینه سروکوال به صورت فایل ورد قابل ویرایش فصل دو و […]

پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه ریزش مشتریان

پرسشنامه استاندارد ریزش مشتریان منبع معتبر دارد روایی و پایایی دارد ابعاد و گویه ها مشخص پرسشنامه طی ف لیکرت ریزش مشتریان  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com