دسته: مهندسی عمران

تاکنون در این دسته 1 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه ساختمان سبز

ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه اولویت‌بندی عوامل موثر بر ساختمان سبز پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی: دارد منبع معتبر فارسی دارد توجه: این پرسشنامه با طیف لیکرت ۹ درجه و با مقایسه زوجی طراحی شده است

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com