دسته: مدیریت دانش

تاکنون در این دسته 10 نوشته به نگارش درآمده است.

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش پرسشنامه ارزیابی زیرساخت‌های مدیریت دانش منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد زیرساخت‌های مدیریت دانش: ساختار، فرهنگ، فناوری اطلاعات، رهبری پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت زیرساخت های مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش و چابکی سازمانی

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان پرسشنامه ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و توزیع سوالات مدیریت دانش و چابکی سازمانی مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش و چابکی سازمانی

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی مدیریت دانش پرسشنامه ارزیابی و بلوغ مدیریت دانش منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد بلوغ و ارزیابی مدیریت دانش عبارتند از: رهبری مدیریت دانش (سؤالات ۱-۶)، فرایند (سؤالات۱۲-۷)، افراد (سؤالات ۱۸-۱۳)، فناوری (سؤالات ۲۴-۱۹)، فرایند های دانشی (سؤالات ۳۰-۲۵)، یادگیری و نوآوری (سؤالات ۳۶-۳۱)، نتایج مدیریت […]

پرسشنامه موفقیت مدیریت دانش در SME ها

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در یک شرکت کوچک و متوسط پرسشنامه عوامل حیاتی موفقیت KM در شرکت‌های کوچک و متوسط منبع معتبر : دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس مدل دلون ومکلین ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: کیفیت سیستم، کیفیت دانش، کیفیت خدمات، استفاده از دانش، رضایت کاربر، سودمندی […]

پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش منبع معتبر : کنراد و نیومن پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس مدل نیومن و کنراد، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: خلق دانش، بکارگیری دانش، انتقال دانش و نگهداری دانش. پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش […]

پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه استراتژی مدیریت دانش پرسشنامه سنجش رابطه استراتژی‌های مدیریت دانش با میزان تولید شرکت منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت استراتژی مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع […]

پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش – مقیاس KMPI منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد ابعاد و سوالات هر بعد مشخص است پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت ارزیابی مدیریت دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد پایان نامه تمام […]

پرسشنامه مدیریت دانش (شرون لاوسون)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش منبع معتبر : شرون لاوسون پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد براساس دیدگاه لاوسن مدیریت دانش شش بعد دارد: خلق دانش (دانش آفرینی)، جذب دانش، سازماندهی دانش، ذخیره دانش، انتشار دانش و بکارگیری دانش. برای هر بعد ۴ پرسش مطرح شده است و در مجموع یک پرسشنامه با ۲۴ پرسش تهیه […]

پرسشنامه مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی)

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی منبع معتبر : نوناکا و تاکوچی پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی با ابعاد مشخص شامل ۴ بعد و ۲۶ پرسش است. براساس مدل نوناکا و تاکوچی، ابعاد مدیریت دانش عبارتند از: بیرونی سازی (Externalization)، ترکیب (Combination)، درونی‌سازی (internalization)، اجتماعی‌سازی (socialization). […]

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

دانلود پرسشنامه تسهیم دانش دیکسون منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد سوالات و ابعاد مشخص: دانش ترتیبی، دانش آشکار، دانش پنهان، دانش استراتژیک پرسشنامه استاندارد طیف لیکرت تسهیم دانش   محصول پیشنهادی فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت دانش همراه با فهرست منابع به صورت فایل ورد

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com