دسته: مدیریت تولید

تاکنون در این دسته 15 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه استاندارد pmbokq

دانلود پرسشنامه pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه منبع معتبر فارسی دارد روایی و […]

پرسشنامه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی   دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی   دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی […]

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز سازمان ابعاد: مدیریت محیط داخلی (IEM)، خرید سبز، همکاری با مشتریان، طراحی اکولوژیک، بازگشت سرمایه ابعاد ارزیابی عملکرد: اقتصادی، محیطی، عملیاتی تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال منبع دارد: مقاله ساینس دایرکت روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سبز ابعاد: کنترل فرایندها، تعامل با تامین‌کنندگان، تمرکز بر مشتریان، حمایت مدیریت تعدا گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع دارد روایی و پایایی دارد    

پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین سبز هدف: ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از مدل سه‌شاخگی ابعاد: ساختاری، زمینه‌ای، رفتاری تعدا گویه‌ها: ۳۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع دارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه برون‌سپاری خدمات

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه برون‌سپاری خدمات هدف: ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب در برون‌سپاری خدمات از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است. بنابراین معیارهای اصلی مطالعه عبارتند از: بعد مشتری، بعد مالی، بعد فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری. محتویات: دو پرسشنامه تهیه شده است. پرسشنامه شماره یک، نمونه پرسشنامه ای با تکنیک دلفی برای غربال […]

پرسشنامه استراتژی برونسپاری

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

پرسشنامه تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری دارای روایی و پایایی ابعاد: اطلاعات، وابستگی استراتژیک، کاهش هزینه، کیفیت خدمات، قابلیت انعطاف پذیری پرسشنامه طیف لیکرت منبع معتبر دارد  

پرسشنامه انتخاب پیمانکار

انتخاب پیمانکار و برون سپاری

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکار پرسشنامه براساس ماتریس تصمیم تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب تامین کننده  

پرسشنامه انتخاب تامین کننده

ارزیابی تامین کننده

دانلود پرسشنامه جهت ارزیابی و انتخاب تامین کننده پرسشنامه براساس تکنیک دلفی تهیه شده است روایی و پایایی پرسشنامه گزارش شده است منبع معتبر دارد پرسشنامه ضمیمه: پرسشنامه ارزیابی و انتخاب پیمانکار  

پرسشنامه زنجیره تامین لارج

مدیریت زنجیره تامین

دانلود پرسشنامه زنجیره تامین پرسشنامه اصلی شامل ابعاد ناب بودن، چابکی، تاب‌آوری، سبز بودن پرسشنامه ۱۷ سوال همراه با روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) منبع دارد روایی و پایایی دارد  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com