کتاب آموزش تصویری کامل لیزرل

دانلود کتاب آموزش مدل‌یابی معادلات ساختاری LISREL

نام کتاب: کتاب آموزش تصویری کامل لیزرل , LISREL

محتویات آموزشی: مدل معدلات ساختاری، آزمون‌های برازش و تحلیل عاملی

نویسنده: آرش حبیبی و مریم عدن‌ور

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه – کاملا مصور

نوع فایل: چاپی – ارسال با پست

فهرست مطالب کتاب و فایل داده کتاب LISREL لیزرل


دوستان عزیز شهرستانی برای خرید از لینک زیر اقدام کنند – هزینه ارسال به شهرستان رایگان

15000 تومان – خرید

دوستان تهرانی از لینک زیر خرید نمایند – هزینه ارسال با اسنپ به عهده خریدار است.

10000 تومان – خرید

پرسشنامه کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

پرسشنامه استاندارد کیفیت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها

نسخه ۱۵ سوالی و نسخه ۱۰ سوالی

پیوست رایگان : چهار پرسشنامه مدیریت عملکرد و عملکرد شغلی

۱- پرسشنامه عملکرد شغلی چیانگ و سیه

۲- پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون

۳- پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه ها استاندارد همراه منابع معتبر

پرسشنامه طیف لیکرت همراه با روایی و پایایی

 

3000 تومان – خرید

 


محصول پیشنهادی

ادبیات پژوهش و مبانی نظری مدیریت عملکرد نسخه ورد همراه با فهرست منابع فارسی و لاتین

10000 تومان – خرید

پرسشنامه کیفیت سود

دانلود پرسشنامه کیفیت سود

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

پرسشنامه طیف لیکرت

3000 تومان – خرید

محصول پیشنهادی

فصل دو شامل ادبیات پژوهش و مبانی نظری انتخاب سبدسهام و سرمایه گذاری و نسبت های مالی

10000 تومان – خرید

بسته آموزشی تحلیل پوششی داده ها

واژه DEA مخفف Data Envelopment Analysis می باشد که به معنی تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضی ،برای ارزیابی کارایی واحد های تصمیم گیرنده ای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند . اندازه گیری کارایی به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین قرار داشته است .فارل در سال ۱۹۵۷ ، با استفاده از روشی همانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی ، به اندازه گیری کارایی برای واحد تولیدی اقدام کرد.موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود.

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

آموزش کامل تکنیک دلفی فازی

نویسنده: آرش حبیبی

اصل مقاله مذکور از سایت گوگل اسکولار و ریسرچ گیت نیز قابل دسترسی است.

در این مقاله انواع مقیاس‌های فازی معادل طیف لیکرت و روش های فازی زدایی و رسیدن به اجماع تشریح شده است.

چکیده: استفاده از مجموعه‌های فازی، سازگاری بیشتری با توضیحات زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد و بنابراین بهتر است که با بکارگیری اعداد فازی به تصمیم‌گیری در دنیای واقعی پرداخت. با استفاده از مجموعه‌های فازی خطا کاهش پیدا می‌کند. همچنین یک چالش سنتی روش دلفی، حل مساله تعداد راندهای تکنیک دلفی است. این تحقیق نشان داده است …

 

5000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه رهبری اصیل آوولیو

دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه رهبری اصیل

این پرسشنامه دارای ۱۵ پرسش است

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر: پرسشنامه استاندارد باس و آولیو

پرسشنامه طیف لیکرت رهبری اصیل

پرسشنامه دارای ابعاد مشخص و گویه های سنجش

 

3000 تومان – خرید

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

مدیریت استراتژیک با رویکرد ترکیبی AHP و TOPSIS

آموزش ترسیم الگوریتم تحلیل SWOT-MCDM

گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی

گام دو: طراحی مدل سلسله مراتبی (AHP) و محاسبه اوزان عوامل داخلی و خارجی

گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)

گام چهار: طراحی مدل تحلیلیSWOT و تشکیل ماتریس

گام پنج: انتخاب بهترین استراتژی و تکنیک QSPM

نکته: این فایل آموزش AHP یا تاپسیس نیست. بلکه در این فایل تحلیل سوات کامل تشریح شده است و توضیح داده شده چگونه می‌توان با روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره روش سنتی سوات را حل کرد.

مبنای آموزش تحلیل سوات کتاب مدیریت استراتیک فرد دیوید می‌باشد.

 

5000 تومان – خرید

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه سکوت سازمانی ون‌داین

پرسشنامه استاندارد

دارای روایی و پایایی

نمونه مقاله فارسی و منبع اصلی معتبر

تعداد گویه‌ها: نسخه ۱۲ سوالی و نسخه ۱۴ سوالی

ابعاد: دوبعدی: سکوت خاموش و مطیع + سه بعدی: مطیع، تدافعی و دوستانه

توضیح: این فایل شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی است.

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com