دسته: سرمایه سازمان

تاکنون در این دسته 6 نوشته به نگارش درآمده است.

پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه سرمایه انسانی ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت، تخصص تعداد گویه‌ها: ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سرمایه روان شناختی منبع پرسشنامه: لوتانز، مک گی ترجمه: پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تعداد گویه‌ها: ۲۲ پرسش با طیف لیکرت ۵ درجه ابعاد: ۴ بعد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و جهت گیری به زندگی (خوش بینی). روایی و پایایی: دارد با ذکر شماره سوالات مرتبط با هر خرده مقیاس ساختار فایل: word

سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی

سرمایه روانشناختی یا Psychological Capital عاملی برای ایجاد قهرمان سازمانی است. سرمایه روانشناختی بیشتر با مطالعات سرمایه رواشناختی لوتانز و سرمایه رواشناختی مک گی میشناسند. ابعاد سرمایه روانشناختی و مفهوم قهرمان سازمانی همانطور که در تصویر مشاهده می‌شود سرمایه رواشناختی چهار بعد دارد ۱- امیدواری Hope ۲- کارآمدی Efficacy ۳- تاب آوری Resilience ۴- خوش‌بینی […]

پرسشنامه سرمایه فکری استورات

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری استورات ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۴۲ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری

دانلود پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس ابعاد: سرمایه انسانی، ساختاری، ارتباطی تعداد گویه‌ها: ۲۳ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه منبع معتبر دارد پرسشنامه استاندارد روایی و پایایی دارد  

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلور پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال روایی و پایایی دارد منبع معتبر دارد ابعاد: سرمایه ساختاری، شناختی و رفتاری سوالات: ۲۸ پرسش به صورت طیف لیکرت ۵ درجه  

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com