دسته: دکتری مدیریت

تاکنون در این دسته 1 نوشته به نگارش درآمده است.

کتاب جامع تئوی سازمان و مدیریت

خلاصه کتاب تئوری سازمان

خلاصه منسجم کتاب تئوری سازمان و مدیریت شامل کتاب تئوری سازمان دفت + هچ + رابینز + الوانی ضمیمه: سوالات تئوی سازمان و مدیریت همه دوره های کنکور سراسری کتاب جامع تئوی سازمان و مدیریت توسط گروه تخصصی پارس مدیر به صورت جامع و یکپارچه تهیه شده است با مطالعه این کتاب به خواندن متن […]

Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com