پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه استاندارد

پایایی و روایی: دارد

منبع: معتبر دارد

سرمایه فکری دارای سه بعد است: 1- سرمایه انسانی، 2- سرمایه ساختاری و 3- سرمایه مشتری

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری مبتنی بر طیف لیکرت 5 درجه دارای روایی و پایایی

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.