پرسشنامه سرمایه انسانی

پرسشنامه سرمایه انسانی

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه انسانی دارای روایی و پایایی

ابعاد پرسشنامه سرمایه انسانی: دانش، مهارت و تخصص

منبع دارد و روایی و پایایی مشخص است.

قیمت : 3000 تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.