پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی ماسلاچ

تعداد گویه ها: 22 سوال

ابعاد: خستگی عاطفی، احساس عدم کفایت، مسخ شخصیت

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.