پرسشنامه کارت امتیازی متوازن BSC

پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن

تعداد گویه ها: 24 سوال

ابعاد: دیدگاه مشتری، دیدگاه فرایند داخلی، دیدگاه رشد و یادگیری، دیدگاه مالی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارت امتیازی متوازن استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.