پرسشنامه کارت امتیازی متوازن هتلداری

پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن هتلداری

تعداد گویه ها: 69 سوال

ابعاد: منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایند داخلی، منظر رشد و یادگیری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارت امتیازی متوازن هتلداری استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.