پرسشنامه کارت امتیازی متوازن بانک

پرسشنامه استاندارد کارت امتیازی متوازن بانک

تعداد گویه ها: 59 سوال

ابعاد: منظر مالی، منظر رشد و یادگیری، منظر فرایندهای داخلی کسب و کار، منظر مشتری

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای کارت امتیازی متوازن بانک استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.