پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه تصویر ذهنی برند

پرسشنامه استاندارد

ابعاد و گویه های هر بعد مشخص شده است

روایی و پایایی دارد

منبع مشخص و معتبر

ضمیمه: پرسشنامه تک بعدی تصویر ذهنی برند نیز پیوست شده است

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

 

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.