پرسشنامه تاثیر ارتباطات خانوادگی بر ارزش ویژه برند

پرسشنامه استاندارد تاثیر ارتباطات خانوادگی بر ارزش ویژه برند

تعداد گویه ها: 20 سوال

ابعاد: توصیه بین نسلی، گفتمان بین نسلی، وابستگی های بین نسلی، کیفیت درک شده برند، وفاداری بین نسلی برند، اعتماد بین نسلی برند، ارزش کلی برند

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای تاثیر ارتباطات خانوادگی بر ارزش ویژه برند استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.