پرسشنامه بازاریابی برند

پرسشنامه بازاریابی برند

نوع پرسشنامه: پرسشنامه خبره، مقایسه زوجی با طیف نه درجه ساعتی

ابعاد و شاخص‌های هر بعد در جدول مشخص شده است

پرسشنامه های مقایسه زوجی روایی و پایایی مانند طیف لیکرت ندارند

منبع: مقاله معتبر از الزویر (ساینس دایرکت)

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.