پرسشنامه وفاداری برند سازمانی

پرسشنامه استاندارد وفاداری برند سازمانی

تعداد گویه ها: 23 سوال

ابعاد: اعتماد نام تجاری، تعهد وفاداری، رضایت، تعهد مستمر، تمایل به تغییر برند، توصیه های کلامی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای وفاداری برند سازمانی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.