رابطه شخصیت مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری

ترجمه مقاله رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، شخصیت نام تجاری و وفاداری به آن

هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه شخصت مصرف کننده، وفاداری برند و شخصیت برند است.
طرح/رویکرد/روش شناسی تحقیق: ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری اقدام به گردآوری داده ها شد. 400 مشتری که اسباب بازی و بازی کامپیوتری از فروشگاه های زنجیره ای تایپه خریداری کرده بودند انتخاب شدند و 387 پرسشنامه قابل استفاده بازگشت داده شد که نرخ بازگشت 96.75 می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون استفاده شده است.
یافته‌ها: مهمترین دستاوردها عبارتند از: رابطه مثبت و معناداری بین ویژگی برونگرائی شخصیت مشتریان و شخصیت برند وجود دارد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین ویژگی مقبولیت شخصیت و شخصیت برند وجود دارد. آرامش و پیچیدگی شخصیتی نیز با وفاداری برند رابطه مثبت و معناداری دارد. در نهایت مقبولیت و بازبودن شخصیت بر وفاداری عملکردی مشتریان تاثیر دارد.

قیمت: 6 هزار تومان

منبع: امرالد

سال نشر: 2010

دانلود اصل مقاله

6000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.