ترجمه مقاله اثربخشی برند

چه چیزی یک مدیر برند (نشان تجاری) را اثربخش می کند؟

همراه با پرسشنامه ضمیمه با ترجمه فارسی

برندها بعنوان پایه ای برای استراتژی رقابتی، اهمیت ویژه ای یافته اند. متاسفانه، اگر چه مدیران برند مسئول توسعه و اجرای استراتژی برند هستند، کمتر در مورد این که چه چیزی مدیریت شان را اثربخش می سازد اطلاعات دارند. در این مقاله مدلی برای ادراک آنچه که مدیران برند آن را سرمایه ناملموس می پندارند ارائه شده که بر قابلیت های مدیریت برند و عملکرد برند ناشی از آن اثر می گذارد. اندازه گیری سرمایه ناملموس مدیر برند و قابلیت های مدیریت برند از طریق یک فرایند توسعه مقیاس تکرارشونده ایجاد شده است.

قیمت: 15 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

15000 تومان – خرید
برچسب‌ها, ,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.