پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند مدل آکر

تعداد گویه ها: 32 سوال

ابعاد: وفاداری برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند، آگهی برند، تمایل به قبول گسترده برند

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای ارزش ویژه برند استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.