به کارگیری تکنیک داده‌کاوی برای مدیریت فرایند کسب و کار

ترجمه مقاله به کارگیری تکنیک داده‌کاوی برای مدیریت فرایند کسب و کار

مهندسی مجدد فرایند کسب و کار یکی از مسائل اساسی برای طراحی و تفکر مجدد از بنیاد فرایند کسب و کار به منظور دست یابی به رشدی پایا و پیشرفت مداوم بر حسب کیفیت، هزینه، خدمات ارائه شده، زمان و ابداعی که کسب و کار اجرا می کند، می باشد. این فرایند فرصت ها و موقعیت های زیادی را برای مهندسان در راستای طراحی و مهندسی مجدد کل فرایند و کاهش از بنیاد تعداد فرایند ها و فعالیت هایی که در کسب و کار با کمک ابزارهای پیشرفته تکنولوژی اطلاعات اجرا می شوند، فراهم می آورد. اساسی تربن تصمیم برای مجریان کسب و کار کنترل این مسئله است که آیا داده جدید استنتاج شده می بایست به انبار داده مرکزی کپی شود و یا دسترسی به آن در هر جایی که قرار دارد، صورت گیرد.

قیمت: 5 هزار تومان

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.