عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت فرایند کسب و کار

اگرچه مدیریت فرایند کسب وکار ( BPM ) یک مفهوم مرسوم است، اما هنوز به صورت مناسبی تئوریزه نشده است. این منجر به مشکلاتی در شناسایی عوامل بحرانی موفقیت دربرنامه‌های مدیریت فرایند کسب وکار در حالت کلی و خاص می‌شود. این مقاله یک چارچوب بنیادین را با بهره‌گیری از سه نظریه ارائه می‌دهد: اقتضایی، قابلیتهای پویا و تناسب وظیفه/فناوری. فرض اصلی این است که در درجه اول محیط کسب و کارفرایندهای مطلوب و مناسب مورد نیاز باشد.بعد هردوی بهبود مستمر و تناسب مناسب بین فرایندهای وظیفه ای کسب و کار و سیستمهای اطلاعاتی باید وجود داشته باشد. تئوری بنیادین ارائه شده، برای شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در زمینه بانکی به صورت مطالعه موردی استفاده شده است.

قیمت: 5 هزار تومان

فایل ترجمه شده ورد قابل ویرایش + ترجمه شکل و جدول

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.