کتاب سازمان و سازماندهی اسکات و دیویس

کتاب سازمان و سازماندهی ؛ دیدگاه های سیستم های عقلایی، طبیعی و باز

نویسنده: ریچارد اسکات و گراد دیویس

تعداد صفحات: 50 صفحه

قیمت: 2000 تومان

مطالعه این کتاب به دانشجویان داوطلب دکتری مدیریت توصیه می شود.

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.