پرسشنامه ارزیابی اثربخشی هوش تجاری

پرسشنامه ارزیابی اثربخشی هوش تجاری

پرسشنامه استاندارد بررسی اثربخشی هوش تجاری با منبع معتبر

این پرسشنامه با چندین مرحله تحلیل و پالایش از میان 26 شاخص به 9 شاخص نهایی برای ارزیابی اثربخشی سیستم هوش تجاری تقلیل یافته است. این پرسشنامه برای تحلیل شبکه مناسب است.

اصل مقاله مدل ارزیابی اثربخشی هوش تجاری

قیمت: 3 هزار تومان

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.