هوش تجاری در مدیریت دانش

نقش هوش تجاری در مدیریت دانش

سال نشر : 2014

چکیده :

ماهیت و اساس تمامی کسب و کارها پویا بوده و تحت تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بسیاری قراردارند. این فاکتورها شامل شرایط خارجی (بیرونی) بازار، رقبا، ساختار درونی و تنظیمات دوباره (صف بندی دوباره)، بهینه سازی عملیاتی وجابجایی درشیفتهای نمونه در کسب وکار میباشند. مقررات و محدودیتهای جدید در تلفیق با فاکتورهایی که در بالا ذکرشده، درماهیت تکاملی ضروری و دائمی، اطلاعات مهم در کسب و کار ( اطلاعاتی که یک سازمان برای بقاوشکوفایی به آن نیاز دارد) نقش مهمی دارند.

علاوه براین ، نیاز به نوآوری و خلاقیت در گردآوری وتجزیه تحلیل داده های مهم درکسب وکار ، بیشتر از همیشه میباشد. این نوع ازنوآوری، درحالیکه توانایی و قابلیتی رابرای حل مشکلات کسب وکارهای نوپا بوجود می آورد، ازتصمیم گیریهای پیشگیرانه و نیز تصمیم گیریهایی که درخصوص مسائل گذشته می باشد حمایت کرده و موجبات اجرای آنها را فراهم می کند. به منظور دستیابی به این مقصود ، سازمانهای زیادی راه حل های هوش تجاری را به اجرا درآورده و یا برنامه ی آن را درحال اجرا دارند، که نیاز به تلاشی روزافزون داشته و تغییرات در این حیطه امری حتمی و دائمی می باشد.

هوش تجاری ( BI) اصطلاحی بس ژرف می باشد که فرآیند گردآوری اطلاعات مربوط به یک کسب وکار و بازار موردنظر آن کسب وکار را کوتاهتر و کمتر می کند. این اطلاعات زمانیکه بطور مناسبی گردآوری و تحلیل گردند،میتوانند بینشی اساسی نسبت به کسب و کار ایجاد کرده و ابزاری برای اصلاح و بهبود کارآیی، کاهش هزینه ها، کاهش تاخیر و عقب افتادن از زمان موردنظر کاربوده و تغییرات مثبت بسیاری رابوجود آورند. مدیران ارشد، مراکز اقتصادی، کارمندان در بخش دانش و آماردانان، همگی به این نوع از اطلاعات درزمانها و شرایط مختلف نیاز دارند. طراحی هوش تجاری باید به سرعت اطلاعات صحیح و معتبری را در اختیار کاربران دانش و اطلاعات قرار دهند و آنان را یاری رسانند تا بتوانند با استفاده از این حجم اطلاعات گسترده و پیچیده ، تصمیم گیری کنند.

قیمت: 10.000 تومان

bi-km

10000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.