مدیریت دانش و هوش تجاری : اهمیت یکپارچه سازی

ترجمه مقاله مدیریت دانش و هوش تجاری : اهمیت یکپارچه سازی

هدف از این مقاله تهیه تحلیل دقیق از تفاوت بین هوش تجاری (BI) و مدیریت دانش (KM) بوده وچارچوبی را برای ارتباط دادن این دو مقوله با هم ایجاد میکند.
طرح/روش شناسی/رویکرد:مروری برپیشینه ی این مسئله ازسال 2004-1986 پایه واساس تحلیل ومقایسه بین هوش تجاری (BI) و مدیریت دانش را ارائه میدهد. دامنه وگستره ی نظری این مقاله در زمینه تشخیص وتمایز بین هوش تجاری (BI) و مدیریت دانش (KM) بوده تا نقش هرکدام را در محیط کسب وکار مشخص سازد.
یافته های تحقیق : هوش تجاری (BI)بر دانش تشریحی و مدیریت دانش هم بردانش تشریحی و هم دانش تلویحی تاکید دارد. این دو مفهوم ، یادگیری، تصمیم گیری و درک از عوامل را ارتقا می بخشد. درحالیکه مدیریت دانش برماهیت هوش تجاری تاثیر دارد. ازاین رو، دراین مقاله به روشنی به بیان ماهیت ادغام و یکپارچگی بین هوش تجاری (BI)ومدیریت دانش (KM) میپردازیم ودراین حالت هوش تجاری به منزله ی زیر مجموعه ی مدیریت دانش قلمداد میگردد.

قیمت: 5 هزار تومان

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.