رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری

ترجمه مقاله رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های هوش تجاری

این مقاله با هدف تشریح فرایندهای ساخت سیستم‌های هوش تجاری صورت گرفته است‌. نویسندگان این مقاله با درنظرگرفتن ویژگیهای سیستم‌های هوش تجاری، متدولوژی ویژه‌ای را برای ایجاد و به کارگیری این گونه سیستم‌ها در سازمان پیشنهاد کرده‌اند. این بررسی‌ها بر اهداف و سطوح کارکردی هوش تجاری در سازمان‌ها تمرکز دارد. از‌اینرو در زمینه حاضر، رویکردی که مورد استفاده قرار گرفته است دو مرحله اصلی را در برمی گیرد که از یک تقابل نسبت به یکدیگر برخوردارند، یعنی ایجاد سیستم هوش تجاری و به کارگیری سیستم هوش تجاری. بخش گسترده‌ای از این مقاله متوجه هدف‌ها و وظایفی است که برای ایجاد و پیاده‌سازی هوش تجاری مورد نظر است.

دانلود اصل مقاله

قیمت: 5 هزار تومان

5000 تومان – خرید
برچسب‌ها,

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.