ارزیابی عملکرد هوش تجاری با تکنیک ANP

تحقیقی پیرامون استفاده از ANP جهت استقرار یک مدل ارزیابی عملکرد برای سیستم هوش تجاری

جهت رقابت در محیط دشوار بیرونی، پیشرفت‌های الکترونیک سازمان‌ها را با تجهیز به هوش تجاری در تصمیم‌گیری بهتر یار می‌کند. اگرچه باید برای جلوگیری و اجتناب از شکست و تجارب منفی در بکارگیری هوش تجاری، ضروری است تا شاخص‌های زیربنایی بکارگیری هوش تجاری شناسایی شده و سیستم پایداری برای سنجش عملکرد سیستم هوش تجاری توسعه پیدا کند. در این مقاله از تکنیک فرایند تحلیل شبکه برای ارزیابی اثربخشی هوش تجاری استفاده شده است.

بعلاوه از پرسشنامه خبره جهت پالایش سنجه‌های ارزیابی و شناسایی شاخص‌های نهایی استفاده شده است. نتایج نشان داده است مهمترین معیارهای ارزیابی اثربخشی هوش تجاری عبارتند از: صحت اطلاعات خروجی، سازگاری با الزامات و پشتیبانی از کارایی سازمانی. از مقیاس توسعه داده شده در یک مطالعه موردی استفاده شد و مشخص گردید 24% در اثربخشی سیستم هوش تجاری بهبود حاصل شده است. بنابراین مدل ارزیابی اثربخشی توسعه یافته در این مطالعه می‌تواند برای پایش عملکرد سیستم هوش تجاری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین این مدل می‌تواند شاخص‌هایی برای بهبود عملکرد و پایش سیستم را در اختیار مشتریان و فروشندگان قرار دهد که در نهایت به بهبود اثربخشی و رضایت ختم می‌شود.

دانلود اصل مقاله

قیمت: 7500 تومان

تشریح کامل مدل ANP + مقیاس ارزیابی هوش تجاری

7500 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.