پرسشنامه پذیرش بانکداری آنلاین و بانکداری الکترونیک

پرسشنامه  استاندارد پذیرش بانکداری آنلاین (بانکداری الکترونیک)

تعداد گویه ها: 21 سوال

ابعاد: سهولت استفاده ادراک شده، امنیت و حریم شخصی، میزان اطلاعات، لذت ادراک شده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش بانکداری آنلاین پیمانکاران استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.