پرسشنامه پذیرش موبایل بانک

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانک موبایل (همراه بانک)

تعداد گویه ها: 23 سوال

ابعاد: عملکرد مورد انتظار، خطرات درک شده، خود کارآمدی، ایجاد اطمینان، اعتماد ساختاری، اعتماد به اطمینان، مقاصد استفاده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش بانک موبایل استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.