پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی

پرسشنامه استاندارد پذیرش بانکداری اینترنتی

تعداد گویه ها: 18 سوال

ابعاد: سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده درک شده، نگرش نسبت به استفاده، قصد رفتاری برای استفاده

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای پذیرش بانکداری اینترنتی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.