پرسشنامه بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر عملکرد مالی

پرسشنامه  استاندارد بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر عملکرد مالی

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد: نقدینگی، هزینه عملیاتی، کفایت سرمایه، سودآوری بانک

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر عملکرد مالی استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.