کتاب بانک‌داری الکترونیک

کتاب بانکداری الکترونیک

نویسنده: صدیقه ایزدیار و آرش حبیبی

محورهای کتاب: سیر تحول و تاریخچه بانکداری الکترونیک – انواع بانکداری الکتروینک – اینترنت بانک – همراه بانک – فروشگاه‌های اینترنتی – پذیرش بانکداری الکترونیک – ریسک و اعتماد در بانکداری – ضمیمه کتاب: پرسشنامه‌های بانکداری الکترونیک

این کتاب به کوشش پایگاه علمی-پژوهشی پارس‌مدیر تهیه شده است. رویکرد اصلی نگارش این کتاب رویکردی کاربردی بود و کوشش شده است تا بکارگیری بانک‌داری الکترونیک براساس مباحث آکادمیک و دانشگاه تشریح شود.

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.