چک لیست استاندارد جایزه بالدریج براساس آخرین تغییرات

پرسشنامه تعالی سازمان: براساس جایزه تعالی مالکوم بالدریج

چک لیست استاندارد تعالی سازمانی براساس آخرین تغییرات جایزه تعالی سازمان مالکوم بالدریج تهیه شده است.

تذکر: این یک چک لیست استاندارد جهت ارزیابی تعالی سازمانی است و پرسشنامه طیف لیکرت نیست

قیمت: 3000 تومان

پرسشنامه تعالی سازمان براساس الگوی دمینگ و الگوی EFQM نیز در پایگاه موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.