پرسشنامه تاثیر اتوماسیون بر بیکاری

پرسشنامه استانداردتاثیر اتوماسیون بر بیکاری

تعداد سوالات: 12 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:اتوماسیون اداری، اتوماسیون صنعتیقیمت:3000 تومان

از این پرسشنامه برای تاثیر اتوماسیون بر بیکاری  استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.