دانلود پرسشنامه هویت برند

دانلود پرسشنامه هویت برند سازمان

پرسشنامه شامل  ۸ گویه در زمینه هویت برند و ۸ گویه در زمینه تصویر ذهنی برند با طیف لیکرت

فایل پیوست: پرسشنامه در زمینه اعتماد برند و وفاداری برند

منبع شناسی و راهنما دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

منبع معتبر فارسی و لاتین دارد

مدل مفهومی دارد

2000 تومان – خرید

پرسشنامه ساختمان سبز

دانلود پرسشنامه اولویت‌بندی عوامل موثر بر ساختمان سبز

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی: دارد

منبع معتبر فارسی دارد

توجه: این پرسشنامه با طیف لیکرت ۹ درجه و با مقایسه زوجی طراحی شده است

تست

برای دانلود فایل کلیک کنید

A Cheerful Headline

[um_loggedin] اگر کاربر ثبت نام کرده باشد مشاهده کند [/um_loggedin]
روی لینک فوق کلیک کنید

A Cheerful Headline

پرسشنامه استاندارد pmbokq

پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

هدف: بررسی استاندارد PMBOK در مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۳۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده پروژه، مدیریت زمان پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت کیفیت پروژه، مدیریت منابع انسانی پروژه، مدیریت ارتباطات پروژه، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت تدارکات پروژه

منبع معتبر فارسی دارد

روایی و پایایی دارد

پرسشنامه استاندارد

3000 تومان – خرید

پرسشنامه مدیریت پروژه

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه انریکه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه موفقیت مدیریت پروژه

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی و انگلیسی با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه عمرانی

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر و روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت پروژه PMBOK

تعداد سوالات: ۲۷ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

دانلود پرسشنامه مدیریت ریسک پروژه

تعداد سوالات: ۲۰ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه، همراه با منبع فارسی معتبر با روایی و پایایی

3000 تومان – خرید

 

ترجمه مقاله عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه

سال نشر: ۲۰۱۸

مطالعه بیشتر …

10000 تومان – خرید

پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی پورتر

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

ابعاد: نیروهای پنجگانه رقابتی پورتر شامل خریداران، عرضه کنندگان، کالاهای جایگزین، تازه واردها (بالقوه)، رقباء

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

 

3000 تومان – خرید

پرسشنامه پورتر

پرسشنامه پورتر

۱- پرسشنامه استراتژیهای عمومی مایکل پورتر؛ Generic Strategies

از دیدگاه پورتر استراتژی های عمومی سازمان عبارتند از : رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز. این سه مبنا استراتژی‌های ژنریک یا عمومی نام دارند.

تعداد سوالات : ۱۸ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۲- پرسشنامه پنج نیروی رقابتی پورتر؛ Competitive forces

به جز استراتژهای عمومی پورتر، مدل پنج نیروی رقابتی که توسط وی مرح شده یکی از مباحث بنیادین و کاربردی مدیریت استراتژیک است.

تعداد سوالات : ۳۶ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۳- پرسشنامه مدل الماس پورتر DIAMOND MODEL

مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را ارائه کرد که در آن مدل الماس‌ در رقابت‌پذیری معرفی شده است.

تعدا سوالات : ۲۰ سوال با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید

 

۴- پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

تعداد سوالات: ۱۵ پرسش با طیف لیکرت ۷ درجه

1000 تومان – خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر عملکرد صادرات

منبع معتبر دارد

روایی و پایایی دارد

ابعاد: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول، استراتژی‌های بازرگانی

تعداد سوالات: ۳۶ گویه با طیف لیکرت ۵ درجه

3000 تومان – خرید
Copyright © Arash Habibi - Parsmodir.com