پرسشنامه نگرش شغلی

پرسشنامه استاندارد نگرش شغلی

تعداد گویه ها: 20 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:عوامل انسانی، عوامل شغلی، عوامل محیطیقیمت:3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش نگرش شغلی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید
برچسب‌ها

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.