پرسشنامه چابکی سازمان گلدمن و همکاران

پرسشنامه  استاندارد چابکی سازمان گلدمن و همکاران

تعداد گویه ها: 27 سوال

ابعاد: پاسخگویی به مشتری و خدمات گیرنده، ، آمادگی مقابله با مشکلات و تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت‌ها و دانش کارکنان، انجام کار به صورت مجازی

پرسشنامه استاندارد است و روایی و پایایی دارد

قیمت: 3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش چابکی سازمان استفاده می شود، نسخه دیگر پرسشنامه در سایت موجود است.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.