پرسشنامه موانع چابکی

پرسشنامه استاندارد موانع چابکی

تعداد سوالات: 31 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:مشکلات مربوط به کارکنان، حمایت ضعیف مدیران از چابکی، ضعف در بکارگیری تکنولوژی فناوری اطلاعات، سطح پایین رضایت مشتری از محصول و خدمات، هزینه اجرای چابکی، تامین قطعات توسط سازندگان، برنامه ریزی نامتناسب با اجرای چابکی، عوامل سیاسیقیمت:3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش موانع چابکی استفاده می شود.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.