پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه ارزیابی عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

تعداد گویه ها: 16 سوال

ابعاد:توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیطقیمت:3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان استفاده می شود، این پرسشنامه نسخه کوتاه شده پرسشنامه موجود در سایت می باشد.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.