پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت

تعداد سوالات: 42 سوال

پرسشنامه دارای روایی و پایایی می باشد

ابعاد پرسشنامه:توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار، محیطقیمت:3000 تومان

از این پرسشنامه برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان استفاده می شود نسخه کوتاه شده پرسشنامه در سایت موجود می باشد.

3000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.