پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی )

پرسشنامه استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی )

پرسشنامه استاندارد

روایی و پایایی دارد

منبع معتبر دارد

نمونه منبع فارسی دارد

تعداد سوالات: 19سوال با طیف لیکرت

ابعاد: این پرسشنامه تک بعدی بوده و آمادگی استقرار نظام حسابداری بخش عمومی (حسابداری تعهدی ) را می‌سنجد.

قیمت: 2 هزار تومان

2000 تومان – خرید

نظرات کاربران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.